Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού(ΦΕΚ1139/Β/2011)

  Μέτρα για την στήριξη κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού. Υπουργική απόφαση.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypetha/ada/4Α3Ξ6-90